ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 14.12.2021 od 17.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Rozpočet na rok 2022
  3. Plán inventur za rok 2022
  4. Diskuse