ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno č.2/2024

INFORMACE o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 5.3.2024 od 17.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Smlouva o poskytnutí účelové dotace (zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje)
  3. Diskuse