ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno č.3/2024

INFORMACE o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 16.4.2024 od 17.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023

3.Bezúplatný převod pozemků

4.Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné  za rok 2023

5.Cena vodného a stočného na rok 2024

6. Zhodnocení finančních prostředků z rezerv obce-prodloužení term.vkladu

7.Diskuse