ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 7.9.2023 od 18.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Rozpočtové opatření č.2/2023

3.Zpráva kontrolního a finančního výboru o provedených kontrolách

4.Návrhy na změny a úpravy územního plánu

5.Rekonstrukce vodovodního řadu

6.Diskuze