ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba 14.11.2023 od 18.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Zhodnocení finančních prostředků z rezerv obce

3.Záměr pronájmu pozemků

4.Rozpočtové opatření č.3/2023

5.Návrh rozpočtu na rok 2024

6.Diskuse