ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

KONTEJNERY - mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne..

v sobotu 2.10.2021 na níže uvedených stanovištích a v následujících časech

kompletní informace zde