ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Mobilní sběr - KONTEJNERY

 Obec Sytno zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne

25. 5. 2024 na níže uvedených stanovištích a v následujících časech

Sytno (u hřiště)
08:00 – 09:00

podrobné informace zde

Mobilní sběr - KONTEJNERY