ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

MÚ STŘÍBRO -Oznámení o zahájení správního řízení

o povolení zvláštního užívání silnice