ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Navržený rozpočet je schodkový a bude financován z přebytků minulých let

návrh rozpočtu k nahlédnutí zde