ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Obec v letošním roce nahradí již dožilou herní sestavu novým prvkem a zároveň rozšířit toto místo o několik dalších nových herních a posilovacích prvků, aby tak vznikla nová odpočinková a relaxační zóna pro místní obyvatele i s dětmi.Vybudováním dětského hřiště se 6 novými herními prvky, 2 posilovacími stroji a 2 kusy mobiliáře se zvýší bezpečnost dětí i možnost rozšíření volnočasových aktivit pro malé i velké děti.

Celkové náklady na nové dětské hřiště jsou 573 000 Kč.Obec Sytno požádala o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj a obci byla poskytnuta dotace v hodnotě 403 000 Kč.

Předpokládané zahájení prací 1.6.2021

náhled nových herních prvků

Václav Bodis

starosta obce