ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sytno

k nahlédnutí zde