ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Organizační opatření k zajištění voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Sytno stanovuje v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, minimální počet členů okrskové volební komise a to vpočtu 4

Václav Bodis,starosta obce

V Sytně 31.7.2020