ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

OZNÁMENÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPU

oznámení k nahlédnutí zde