ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Oznámení RO č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region

Rozpočtové opatření č. 4, 5/2019
www.stribrsky-region.cz – Hospodaření DSO – Rozpočtová opatření – Rozpoč. opatření č. 4, 5/2019
Rozpočtová opatření v listinné podobě jsou uloženy:

- Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, - budova radnice, I. patro, kancelář č. 12