ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Oznámení RO č. 6, 7 /2019, DSO Stříbrský region

Rozpočtové opatření č. 6, 7/2019

www.stribrsky-region.cz – Hospodaření DSO – Rozpočtová opatření – Rozpoč. opatření č. 6, 7/2019

Rozpočtová opatření v listinné podobě jsou uloženy:

- Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, - budova radnice, I. patro, kancelář č. 12