ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Poplatky v obci v roce 2023

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku činí 1000,- Kč

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3.  příslušného kalendářního roku.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku činí 50,- Kč  

Poplatek je splatný  nejpozději do 31.3.  příslušného kalendářního roku.