ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

POZVÁNKA na 12. setkání starostů a členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region

dne 02.03.2021 od 15:00 v obřadní síni města Stříbra

Program setkání:

1) Prezence účastníků

2) Schválení programu

3) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

4) Zpráva o činnosti CSS

5) Rozpočtové opatření č. 2/2021

 6) Různé

7) Diskuze

8)  Závěr