ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

POZVÁNKA na 13. členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region

dne 01.06.2021 od 15:00 v zasedací síni města Stříbra

celá pozvánka k nahlédnutí  zde