ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

POZVÁNKA na 8. členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region

dne 21. 05. 202 od 15:30 v obřadní síni města Stříbra

pozvánka k nahlédnutí zde