ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 02. a 03. října 2020

V případě konání druhého kola voleb do  Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční ve dnech 09. a 10. října 2020.

V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání okrskových volebních komisí. Zasedání se koná

dne 10.9.2020 od 17.00 v budově OÚ

V.Bodis,starosta obce