ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.2.2022

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 12.4.2022 od 17.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
  3. Závěrečný účet obce Sytno za rok 2021
  4. Účetní závěrka za rok 2021
  5. Záměr pronájmu pozemků
  6. Diskuse