ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 2.2.2021 od 17.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Inventarizační zráva za rok 2020
  3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
  4. Odpisový plán na období 1-12/2021
  5. Nová vyhláška obce č.1/2021 o platku za komunální odpad
  6. Cena vodného a stočného na rok 2021
  7. Výzva ČEZ Distribuce o odkup trafostanice TC 0538 Sytno-vodárna
  8. Diskuse