ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 2.3.2021 od 17.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Smlouva o provozování vodohospodářských zařízení

3.Rozpočtové opatření

4.Diskuse