ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Přerušení dodávky pitné vody v obci

OZNÁMENÍ

PORUCHA NA VODOVODNÍM ŘADU

Dne 13.2.2020 od 7.00 do ukončení oprav bude z důvodu poruchy přerušena dodávka pitné vody v obci.

V případě delšího prodlení bude přistaven náhradní zdroj pitné vody

Václav Bodis

starosta obce