ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Příměstský tábor - MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE - MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

SYTNO 18 - 22.7.2022

VÍCE INFORMACÍ : Alena Sládková, tel. 725 177 292

plakát k nahládnutí zde

CO JSOU DENNÍ (PŘÍMĚSTSKÉ) TÁBORY A PRO KOHO JSOU URČENY?

Denní tábory jsou zpravidla týdenní docházková akce pro 10 - 30 dětí ve věku 6-12 let. Program tábora musí trvat min. 8 hodin, tak aby odpovídal běžné pracovní době, a nezahrnuje možnost přespání.Účelem tábora je zejména zajistit hlídaní a smysluplnou výplň volného času dětí v pracovních dnech během školních prázdnin, kdy rodiče či zákonní zástupci nejsou sami schopni zajistit celodenní hlídání.Tábory by měly být určeny převážně pro děti, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).

V průběhu je pro účastníky zajištěn celodenní program, stravování a pitný režim