ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

PŘIPRAVOVANÉ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

uzavření komunikace Sytno Lhota

Vážení,
zhruba od poloviny dubna do poloviny května 2020 bude realizována závěrečná etapa realizace významné dopravní stavby „Přeložka silnice II/230“. Její průběh můžete sledovat na okraji našeho města při svých cestách na Plzeň. Stavbu nákladem necelých 100 milionů korun realizuje
Plzeňský kraj a bude zcela dokončena do 20. května 2020.Do doby dokončení stavby bude pokračovat dopravní omezení, kterým je úplná uzavírka silnice II/605 při výjezdu z města Stříbra na Plzeň, kde je prováděno propojení nové silnice II/230 na silnici II/605 (Plzeňskou ulici - ve stoupání k bývalému areálu Siemens).Nově se k tomuto dopravnímu omezení připojí od 14.4.2020 úplná uzavírka silnice II/230, která je nájezdem z města Stříbra k dálničnímu sjezdu D5 Ostrov u Stříbra. Uzavírka této silnice potrvá do 11.5.2020. Bude prováděno připojení nové silnice na stávající rovný úsek silnice II/230 v prostoru Jirná – Myší kopec. Pro cestu ze Stříbra do Ostrova u Stříbra a zmiňovanému nájezdu na dálnici D5 budeme tedy využívat objízdnou trasu přes město Kladruby. Pokud budeme při cestě z Plzně a z obcí Sulislav a Sytno cestovat do Ostrova u Stříbra a Kladrub, je možné použít silnici III/20314 a III/20313 z obce Sytno přes sídlo Lhota u Stříbra. Po celou dobu tohoto opatření bude pro všechna motorová vozidla zcela uzavřena cyklotrasa z obce Sytno do sídla Lhota u Stříbra.

Podrobná situace zde

Bc. Vladislav Hanzlíček
Městský úřad Stříbro
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Masarykovo nám. 63
349 01 Stříbro