ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

ROZHODNUTÍ MÚ STŘÍBRO-uzavření komunikace

o povolení úplné uzavírky silnice II/230,na p.p.č. 3270/1 v k.ú. Stříbro, v úseku Myší kopec – Jirná (napojení nové silnice), za účelem stavebních prací v rámci stavby „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1,

k nahlédnutí zde

příloha1

příloha2