ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Tříděný odpad není skládka !!! - Upozornění občanům

Upozorňujeme opakovaně, že tříděný odpad není skládka !

Do příslušných kontejnerů mohou být odkládány pouze vytříděné odpady dle popisu – nápojové obaly (z vrstveného převážně papírového materiálu), plasty, papír a sklo.

Zbytky stavebních materiálů, suť, použité dětské pleny, elektronický odpad a další do tříděného odpadu nepatří!

Pro velkoobjemový odpad a pro nebezpečný odpad včetně elektronického odpadu lze využít 2x do roka přistavovaných velkoobjemových kontejnerů.

Likvidaci stavební sutě a zbylých stavebních materiálů si musí zajistit každý stavebník sám na své náklady.

Starosta