ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Upozornění na neoprávněné užívání pozemku

Na základě místního šetření bylo zjištěno,že někteří občané užívají pozemky bez nájemní smlouvy, které jsou ve vlastnictví obce Sytno.

Žádáme o vyklizení užívaných pozemků a vrácení do původního stavu a to v termínu do 31.5.2019.Pokud tento termín nebude dodržen bude obec požadovat úhradu za bezdůvodné obohacení ve výši nájemného za neoprávněné užívání pozemku bez nájemní smlouvy za předešlá období. Neoprávněné užívání obecního pozemku je přestupek podle § 50 odst. 2 zákona o přestupcích.

V.Bodis

starosta obce