Obec Sytno

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Upozornění na neoprávněné užívání pozemku

Na základě místního šetření bylo zjištěno,že někteří občané užívají pozemky bez nájemní smlouvy, které jsou ve vlastnictví obce Sytno.

Žádáme o vyklizení užívaných pozemků a vrácení do původního stavu a to v termínu do 31.5.2019.Pokud tento termín nebude dodržen bude obec požadovat úhradu za bezdůvodné obohacení ve výši nájemného za neoprávněné užívání pozemku bez nájemní smlouvy za předešlá období. Neoprávněné užívání obecního pozemku je přestupek podle § 50 odst. 2 zákona o přestupcích.

V.Bodis

starosta obce
 

 

Dnes je: 19.07.2019

Svátek slaví: Čeněk

Aktuality

Zasedání zastupitelstva č.5/2019
více
POZVÁNKA-Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region
více
Hry bez hranic-Sulislav 2019
více
Foto - Svatoaloiská pouť 22.6.2019
více
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
více
Zasedání zastupitelstva č.4/2019
více
Oznámení RO č. 3 /2019 - DSO Stříbrský region
více
Oznámení Závěrečný účet 2018 - DSO Stříbrský region
více
Výzva vlastníkům lesa k provádění zásahů proti lýkožroutu smrkovému
více
VV: opatření veřejné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci: silnice II/193, II/605, III/19329
více
Finanční úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška
více
Cena vodného a stočného na rok 2019
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Upozornění na neoprávněné užívání pozemku
více
Oznámení o zahájení stavby
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
více
CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019
více
Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa
více
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
více
Oznámení o zveřejnění návrhu zavěrečného účtu za rok 2017
více