ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

UPOZORNĚNÍ NA PORUŠOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Upozornění pro návštěvníky dětského a sportovního hřiště na dodržování provozního řádu dětského hřiště

Žádáme návštěvníky o dodržování provozního řádu dětského hřište

Zákaz kouření

Konzumace alkoholu a užívání omamných a návykových látek

Manipulace s otevřeným ohněm

Vstup se psy a jinými zvířaty

Jízda na jízdním kole

V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU DĚTSKÉHO A SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ MŮŽE BÝT UŽIVATEL VYKÁZÁN Z AREÁLU A PODLE OKOLNOSTÍ MŮŽE BÝT JEHO CHOVÁNÍ I PŘEDMĚTEM PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ PŘEDMĚTEM ŠETŘENÍ POLICIE ČR

kompletní provozní řád k nahlédnutí zde