ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnost podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24.odst. 3,písm.g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

upozornění k nahlédnutí zde