ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Uzavírka sil. II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování

Uplná uzavírky silnice II/230 v úseku Jirná – sjezd D5 Ostrov u Stříbra, za účelem provádění rekonstrukce v rámci stavby „II/230 Stříbro – dálnice D5,
úsek 2“, se stanovenou objízdnou trasou:

směr Stříbro – Stod bude vedena obousměrně po silnicích č. II/203 směrem na Kladruby a dále po silnici II/193 směr Stříbro, pro obec Lhota u Stříbra bude obousměrně vedena po silnicích II/203 směr Heřmanova Huť a dále po silnici III/20312,silnici III/20314 a silnici II/605,

Úplná uzavírka je plánována ve dnech: 30.05.2022 – 29.05.2023 (na dobu nezbytně nutnou).

situace k nahlédnutí zde