ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 ZÚR PK

Aktualizace č. 3 ZÚR PK a Vyhodnocení
vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území.