ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne: 25.3.2024
p. Miroslav Škorvánek,bytem Sytno 43

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu a písemnosti nelze doručovat - dle ust. § 25 správního řádu, a to tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Sytno. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

vyhláška k nahlédnutí zde