ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

VV k nahlédnutí zde

příloha