ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

– silnice II/193, II/605.Dotčený úsek - silnice II/193 v úseku hranice okr. Tachov, v km cca 37,910
- silnice II/605 v k.ú. Sulislav, v k.ú. Sytno a v k.ú. Stříbro.

k nahlédnutí zde

Situace - dotčený úsek
k nahlédnutí zde