ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCE

Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Sytno

Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Sytno pro nadcházející volební období 2022 – 2026

Zastupitelstvo obce Sytno  na svém zasedání dne 9.6.2022 (usnesení č.4/4/2022) stanovilo v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ve dnech 23. – 24.9. 2022,bude do výše uvedeného zastupitelstva obce Sytno voleno celkem 9 členů zastupitelstva.