ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VOLY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České REPUBLIKY konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce

Na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volební okrsek č. 1

Sídlo okrsku – OÚ Sytno č.p.72

(volební místnost 1. patro)