ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VV: o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

VV k nahlédnutí zde