ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice II/193

Úplná uzav II193 Stříbro - Butov ROBSTAV.pdf (59.4 kB)

situace.pdf (1.64 MB)