ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II. a III. třídy, MK a veřejně přístupných UK v působnosti ORP Stříbro

STREICHER ORP Stříbro