ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnice II/605 směr na Sytno a silnice II/193 směr na Trpísty v k. ú. Stříbro

VV k nahlédnutí zde

Příloha: schéma s vyznačením umístění dopravního značení (8.98 MB)