ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

ZÁMĚR PRONÁJMU

OBCE SYTNO ZVEŘEJŇUJE DLE ZÁKONA č. 128/2000 Sb. O OBCÍCH A PODLE USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15.11.2022
ZÁMĚR PRONÁJMU (prodloužení nájemních smluv))

záměry pronájmu k nahlédnutí zde

vizualizace zde