ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva č.3.2020

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 11.6.2020 od 18.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Vyúčtování nákladů a spotřeby vodného a stočného za rok 2019
  3. Cena vodného a stočného na rok 2020
  4. Diskuse