ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva č.3.2021

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 13.4.2021 od 17.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Vyúčtování nákladů vodné a stočné za rok 2020

3.Smlouva o výpůjčce ke stavbě II/230 Stříbro-dálnice D5,úsek 2

4.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

5.Diskuse