ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva č.5.2020

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 12.11.2020 od 18.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Rozpočtové opatření č.3
  3. Smlouva o dílo – dětské hřiště
  4. Diskuse