ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 8.9.2022 od 18.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IE-12-0007227/VB/1
  3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
  4. Rozpočtové opatření
  5. Diskuse