ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání ZO č.4.2021

INFORMACE o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 8.6.2021 od 17.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
  3. Závěrečný účet obce Sytno za rok 2020
  4. Směrnice k prodeji a pronájmu pozemků
  5. Žádosti občanů
  6. Diskuse