Aktuality
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce č.5/2024
více
POZVÁNKA NA SVATOALOISKOU POUŤ
22.6.2024
více
Opatření obecné povahy - bobr evropský
více
Usnesení ZO č.4.2024
více
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno č.4/2024
více
VV: Daň z nemovitých věcí na rok 2024
hromadný předpisný seznam
více
Usnesení ZO č.3.2024
více
VV: Daň z nemovitých věcí na rok 2024
více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
více
Veřejno právní smlouva - Dopravní obslužnost území Plzeňského kraje
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost
Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne: 25.3.2024 p. Miroslav Škorvánek,bytem Sytno 43
více
KULTURA OBČANŮM OBCE SYTNO – MUZIKÁL JESUS CHRIST SUPERSTAR
Obec Sytno společně s Plzeňským krajem a Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni budou pořádat zájezdy za kulturou a dovolují si Vás pozvat na
více
Usnesení ZO č.2.2024
více
Usnesení ZO č.1.2024
více
Výroční zpráva za rok 2023
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vyvěšeno na ÚD 23.1.2024
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2024
více

POPLATKY V ROCE 2024

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (popelnice) 

1 000,- Kč (poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3.  příslušného kalendářního roku)

Poplatek za psa 50,-Kč (poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3.  příslušného kalendářního roku)


Rozpočet na rok 2024
více
Usnesení ZO č.8.2023
více
Rozpočet na rok 2024
více
Usnesení ZO č.7.2023
více
Návrh rozpočtu na rok 2024
více
Návrh rozpočtu obce Sytno na rok 2024
více
Návrhy na změnu územního plánu obce Sytno
více
Usnesení ZO č.6.2023
více
VV: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -přechodná úprava provozu na silnici č. II/605 v průtazích obcemi Sulislav, Sytno, Benešovice, oprava povrchu
více
VV: ROZHODNUTÍ "Zokruhování vodovodu Sytno".
více
Usnesení ZO č.5.2023
více
Oznámení Závěrečný účet 2022, DSO Stříbrský region
více
Usnesení ZO č.4.2023
více
VV: o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
více
Usnesení ZO č.3.2023
více
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
na povinnost podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24.odst. 3,písm.g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)
více
Usnesení ZO č.2.2023
více
Cena vodného a stočného na rok 2023
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2023
více
Usnesení ZO č.1.2023
více
Inventarizační zpráva za rok 2022
více
Výroční zpráva za rok 2022
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vyvěšeno na ÚD 12.1.2023
více
VZMR-Č.18/001 oprava místní komunikace na p.pč. 1126/4,94/1,94/2
více
VV: Vodárny a kanalizace - opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
více
Usnesení ZO č.8.2022
více
Poplatky v obci v roce 2023
více
Rozpočet na rok 2023
více
OZV č.1/2022
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Usnesení ZO č.7.2022
více
ZÁMĚR PRONÁJMU
OBCE SYTNO ZVEŘEJŇUJE DLE ZÁKONA č. 128/2000 Sb. O OBCÍCH A PODLE USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15.11.2022 ZÁMĚR PRONÁJMU (prodloužení nájemních smluv))
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
Navržený rozpočet je schodkový a bude financován z přebytků minulých let
více
Návrh rozpočtu na rok 2023
více
Halloween párty-lampionový průvod 29.10.2022
více
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
více
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSVA OBCE
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
Střednědobý výhled 2024 - 2028
více
Usnesení ZO č.5.2022
více

Kontejnery - Mobilní sběr

v sobotu 29. 10. 2022
na níže uvedených stanovištích a v následujících časech

Sytno (u hřiště) 08:00 – 09:00

více info zde


Upozornění občanům-Tříděný odpad není skládka !!! (prostor okolo kontejnerů)

více zde


VRANOV - HRY BEZ HRANIC 2022

17.září ve Vranově

od 13.00 na fotbalovém hřišti

plakát zde

 


Střednědobý výhled na roky 2023-2026
více
Návrh střednědobého výhledu na rok 2023-2026
více
Závěrečný účtet
více