Aktuality
Informace pro občany - Odečty vody za 3. Q 2023
více
VV: o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
více
Usnesení ZO č.6.2023
více
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno
více
VV: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -přechodná úprava provozu na silnici č. II/605 v průtazích obcemi Sulislav, Sytno, Benešovice, oprava povrchu
více
VV: ROZHODNUTÍ "Zokruhování vodovodu Sytno".
více
Usnesení ZO č.5.2023
více
Oznámení Závěrečný účet 2022, DSO Stříbrský region
více
Usnesení ZO č.4.2023
více
VV: o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
více
Usnesení ZO č.3.2023
více
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
na povinnost podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24.odst. 3,písm.g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)
více
Usnesení ZO č.2.2023
více
Cena vodného a stočného na rok 2023
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2023
více
Usnesení ZO č.1.2023
více
Inventarizační zpráva za rok 2022
více
Výroční zpráva za rok 2022
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vyvěšeno na ÚD 12.1.2023
více
VZMR-Č.18/001 oprava místní komunikace na p.pč. 1126/4,94/1,94/2
více
VV: Vodárny a kanalizace - opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
více
Usnesení ZO č.8.2022
více
Poplatky v obci v roce 2023
více
Rozpočez na rok 2023
více
OZV č.1/2022
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Usnesení ZO č.7.2022
více
ZÁMĚR PRONÁJMU
OBCE SYTNO ZVEŘEJŇUJE DLE ZÁKONA č. 128/2000 Sb. O OBCÍCH A PODLE USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15.11.2022 ZÁMĚR PRONÁJMU (prodloužení nájemních smluv))
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
Navržený rozpočet je schodkový a bude financován z přebytků minulých let
více
Návrh rozpočtu na rok 2023
více
VV : OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021
více
Halloween párty-lampionový průvod 29.10.2022
více
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
více
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSVA OBCE
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
Rozpočet 2023
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
Střednědobý výhled 2024 - 2028
více
Usnesení ZO č.5.2022
více

Kontejnery - Mobilní sběr

v sobotu 29. 10. 2022
na níže uvedených stanovištích a v následujících časech

Sytno (u hřiště) 08:00 – 09:00

více info zde


Upozornění občanům-Tříděný odpad není skládka !!! (prostor okolo kontejnerů)

více zde


VRANOV - HRY BEZ HRANIC 2022

17.září ve Vranově

od 13.00 na fotbalovém hřišti

plakát zde

 


Střednědobý výhled na roky 2023-2026
více
Návrh střednědobého výhledu na rok 2023-2026
více