Aktuality

Zasedání zastupitelstva č.7/2019

Stříbrský region - pozvánku na 6. členskou schůzi

KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY

Pozvánka - VEPŘOVÉ HODY

Pozvánka - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

KONTEJNERY 23.11.2019

Stříbrský region-návrh rozpočtu na rok 2020

OZNÁMENÍ – NÁLEZ KLÍČŮ

„Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“

Obecně závazná vyhláška obce Sytno č. 1/2019

Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností

Zasedání zastupitelstva č.6/2019

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Oznámení RO č. 4, 5 /2019, DSO Stříbrský region

Foto - Svatoaloiská pouť 22.6.2019

Finanční úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška

Cena vodného a stočného na rok 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Upozornění na neoprávněné užívání pozemku

Oznámení o zahájení stavby

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

CENÍK SVOZOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019

Projekt dopravního řešení Bezbariérové propojení obce III.etapa