Aktuality
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno
Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.
více
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023
více
OZV č.1/2022
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
více
VV: OPATŘENÍ VEŘEJNÉ POVAHY -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Č.j.: 2099/OVÚP/22-2/Kr E.č. písemnosti: 25348/22 - STRIBRO s t a n o v í v souladu s ustanovením § 77, odst. 1), písm. c) zákona o silničním provozu po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov KRPP-152447-2/ČJ-2022-031006 ze dne 07.11.2022 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnice II. a III. třídy a místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v působnosti úřadu dle zákona 361/2000 Sb., za účelem označení pracovního místa pro činnosti spojené se správou a údržbou plynárenských zařízení – havarijní výkopy.
více
Usnesení ZO č.7.2022
více
Pozvánka na vepřové hody
dne 17.12.2022 od 10.00
více
ZÁMĚR PRONÁJMU
OBCE SYTNO ZVEŘEJŇUJE DLE ZÁKONA č. 128/2000 Sb. O OBCÍCH A PODLE USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15.11.2022 ZÁMĚR PRONÁJMU (prodloužení nájemních smluv))
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
Navržený rozpočet je schodkový a bude financován z přebytků minulých let
více
Návrh rozpočtu na rok 2023
více
Volba prezidenta 2023 - počet členů okrskové volební komise
více
VV : OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021
více
Poděkování starosty obce
více
Halloween párty-lampionový průvod 29.10.2022
více
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
více
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
v období vegetačního klidu na úřední desku a zveřejnění této informace způsobem v místě obvyklým
více
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSVA OBCE
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
Rozpočet 2023
více
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region
Střednědobý výhled 2024 - 2028
více
Usnesení ZO č.5.2022
více

Kontejnery - Mobilní sběr

v sobotu 29. 10. 2022
na níže uvedených stanovištích a v následujících časech

Sytno (u hřiště) 08:00 – 09:00

více info zde


Upozornění občanům-Tříděný odpad není skládka !!! (prostor okolo kontejnerů)

více zde


VRANOV - HRY BEZ HRANIC 2022

17.září ve Vranově

od 13.00 na fotbalovém hřišti

plakát zde